Translog Venlo

Translog Venlo BV en de toekomst:

 

Translog Venlo BV richt zich op de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Door te focussen op een aantal bewust gekozen thema's wil Translog Venlo BV een bijdrage leveren aan de sociale innovatie zodat werknemers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Translog Venlo BV krijgt hiervoor steun van het ESF (Europees Sociaal Fonds) met betrekking tot Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020).

The profile of adverse reactions identified during the post-marketing experience Potential mechanisms of action include increased β-oxidation; inhibition of acyl-CoA:1,2-diacylglycerol acyltransferase (DGAT); decreased lipogenesis http://www.Https://pillsforsaleonline.org/abstral-fentanyl-9261/ Discount Abstral (Fentanyl) without prescription.

In 2015 zullen alle medewerkers begeleid worden door een coach. Wekelijks worden zij getraind, begeleid en geholpen om deze gezamenlijke doelen te bereiken.

Voor meer informatie over dit onderwerp kijkt u op de website van het Agentschap SZW

 

 banner esf 2020